Garantie Voorwaarden

Garantie voorwaarden
Tubulus garandeert de goede mechanische en elektrische werking van haar producten voor een periode van 2 jaar. Deze garantie omvat onderdelen en arbeid. Deze garantie is niet automatisch overdraagbaar; volgende eigenaren kunnen een garantie aanvragen bij Tubulus. Zo niet, dan is de garantie beperkt tot een periode zoals bepaald door de nationale wetgeving.

Uitsluitingen van garantie
• Transportschade, zichtbaar of verborgen. Schade dient direct bij het transportbedrijf te worden gemeld.
• Schade als gevolg van ongeoorloofde handelingen en onjuist gebruik. (zie aansluitinstructies)
• Schade doordat de lengte van de kabel te kort bleek te zijn gekozen.
• Transportkosten naar fabriek.
• Schade door ongeautoriseerde reparatie en / of wijziging.
• Gevolgschade aan andere apparaten.
• Restitutie van kosten in geval van ongeautoriseerde reparatie.
• Storingen veroorzaakt door gebruik voor commerciële doeleinden.
• Alle claims op Tubulus-producten die zijn verkregen via ongeautoriseerde bronnen.